Systemy Światłowodowe

Oferujemy:

  • Kompleksowe projekty realizacje systemów światłowodowych
  • Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń aktywnych
  • Wykonywanie połączeń spawanych włókien światłowodowych
  • Detekcja i naprawa uszkodzeń instalacji światłowodowych
  • Pomiary transmisyjne i reflektometryczne torów światłowodowych
  • Dokumentacje pomiarowe i certyfikacyjne
  • Inwentaryzacje i ekspertyzy 
  • Usługi serwisowe i konserwacyjne

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem najnowszej generacji posiadającym wszystkie wymagane branżowo atesty i homologacje. Wszystkie urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa kalibracji oraz pełną dokumentację serwisową. 

Nasi pracownicy posiadają stosowną wiedzę i kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu oraz przeprowadzenie prac zgodnie z najlepszymi praktykami instalacyjnymi i obowiązującymi normami branżowymi.