Systemy Zabezpieczenia Technicznego

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego
  • Projekty systemów zabezpieczeń
  • Kompleksowe wykonawstwo z możliwością integracji systemów
  • Inwentaryzacje i ekspertyzy
  • Usługi serwisowe i konserwacyjne

Firma Entec Sp. z o.o. posiada Koncesję MSWiA do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego a nasi pracownicy posiadają licencje pracownika zabezpieczenia technicznego a także dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” i „Poufne”, co zapewnia profesjonalizm i pełną dyskrecję przy instalacji systemów.

W skład systemów zabezpieczenia technicznego wchodzą:

Systemy alarmowe SSWiN

Projektujemy i wykonujemy systemy alarmowe (bezprzewodowe i przewodowe) do obiektów użyteczności publicznych, biurowych, mieszkalnych i przemysłowych a także obejmujące tereny otwarte.

Systemy kontroli dostępu SKD

Systemy kontroli dostępu umożliwiają ograniczenie dostępu do wydzielonych stref obiektu, identyfikację osób wchodzący i wychodzących a także kontrolowanie czasu przebywania w wydzielonej strefie. Elementem wykorzystywanym do identyfikacji osoby może być karta zbliżeniowa, kod dostępu czy też linie papilarne.

Systemy telewizji przemysłowej CCTV

Projektujemy i wykonujemy instalacje systemów telewizji przemysłowej analogowej, cyfrowe IP a także hybrydowe a dobrane rozwiązania gwarantują spełnienie potrzeb klienta.

Monitoring parametrów środowiskowych i stanu pracy urządzeń

Wykonywane przez nas systemy umożliwiają monitorowanie parametrów środowiskowych takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza itp., a także stany pracy urządzeń monitorowanych. Stosowane są przede wszystkim w serwerowniach i w innych pomieszczeniach, w których parametry środowiskowe i stan pracy urządzeń muszą być na bieżąco monitorowane.